ทำไมต้อง OpenID

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีบริการ e-Services เพื่อให้บริการกับประชาชนมากมาย ซึ่งบริการโดยส่วนมากมีระบบล็อกอินเพื่อใช้ตรวจสอบหรือยืนยันตัวบุคคล นั่นหมายความว่าเราต้องมีล็อกอิน รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆหลายชุด

"ไม่สามารถจำล็อกอิน รหัสผ่านของแต่ละบริการได้ ?"

"ต้องเสียเวลาล็อกอินเข้าใช้งานแต่ละบริการ ?"

จะดีกว่ามั้ย! ถ้าล็อกอินครั้งเดียวแล้วสามารถเข้าบริการต่างๆที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้ทันที
ไม่ต้องล็อกอินซ้ำอีก

ข้อดีของ OpenID

  1. ไม่ต้องจำล็อกอิน รหัสผ่านหลายๆชุด
  2. ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการ
  3. ไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินซ้ำกับบริการที่จะเข้าใช้งาน

หมายเหตุ บริการที่กล่าวถึงข้างต้นต้องได้รับการพัฒนาให้รองรับการเข้าใช้งานด้วย OpenID


มุมนักพัฒนา
ระบบที่เข้าร่วมล่าสุด

ระบบกฎหมาย กระทรวงคมนาคม (18/02/2558) - สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (02/10/2557) - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (02/10/2557) - สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ระบบภูมิสารสนเทศการขนส่งและจราจร (02/10/2557) - สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ระบบสารสนเทศการขนส่งและจราจร (02/10/2557) - สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เพิ่มเติม...

ข่าวสาร/กิจกรรม